• اعلام رسمی جزییات رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 95

    اعلام رسمی جزییات رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 95

    مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با اعلام "نرخ برق در مدیریت مصرف تأثیر دارد و ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه تمام‌شده برق را دریافت می‌کنیم که این دلیل عقب‌ماندگی ما از اجرای طرح‌هاست"، گفت: پیشنهاد می‌کنیم در نرخ برق به‌خصوص در تهران تجدید نظر شود.

عکس